loerdagskurser

2023-06-03: Eftermorsdag

Bild av sista Efterfarsdag

Vanliga frågor

Jag är en elev och tar ingen mödrar med mig. Är det OK?

Absolut! För dig blir det en vanligt kursdag.

Jag är en elev och tar två mödrar med mig. Är det OK?

Absolut! Du får undervisar två mödrar, men -och kanske roligare- letar vi efter en elev utan en mor, så att han/hon kan tar hand om din andra mor.