loerdagskurser

Slutpresentation och utvärderig

En tidigare slutpresentation

När Besökare Elever
11:00 Dör öpnas [G] Dör öpnas [M]
11:01 Väntar med kaffe, te och kakor [G] Förbereda presentation [M]
11:30 Kollar på presentationer [M] Ger presentationer [M]
12:00 Rast [M] Rast [M]
12:15 Utvärdering med föräldrar [M] Anonym utvärdering [B]
13:00 Slut Slut

Tider är bara riklinjer, ofta slutar vi tidigare.

Det är här

Presentationsschema

Vem Ålder Kurs Vad
Andy 8 A Regnbågslampan
Angela 8 A 7 Stifts piano
Daniel 11 B Apblimpar
David 9 B Kaoset
Team Slumpen 10 P Team Slumpen hemsida och spel
Erik 12 B Rubiks Kub
Isaac 12? B Monkeyman
Team Waka Baka 13 P Pacman
Kevin 10 P Höga Hampus

Bilder

Enkelt på Hackathon

Vem Ålder Kurs Vad
Teo 12 P Pizza
När Frivilligare
10:00 Brygga kaffe, te [UMS]
10:30 Ta elevmojänger, kaffe, te, socker, kaffemjölk till USB
10:45 Vänta till USB öppnar
11:00 Gästgivare [G], Björn B: briefing utvärderingsmänniska [M], teknik/Richel [M]
11:30 Kollar på presentationer [M]
12:00 Gästgivare [M]
12:15 Utvärdering med föräldrar [M]
13:00 Slut