loerdagskurser

2023-05-21 Hackathon

När Vad
12:00-12:15 Dörren öppnas
12:15-13:00 Jobba 1
13:00-13:15 Rast
13:15-14:00 Jobba 2, beställning pizza
14:00-14:15 Rast
14:15-15:00 Jobba 3
15:00-15:30 Pizza
15:30-16:15 Jobba 4
16:15-16:30 Rast
16:30-17:15 Jobba 5
17:15-17:30 Rast
17:30-18:00 Jobba 6

Vanliga frågor

Jag kommer senare/tidigare, är det OK?

Jap, det är det :-)

Jag stickar senare/tidigare, är det OK?

Jap, det är det :-)